Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoranci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin studiów

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity 
(Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 roku i ma zastosowanie do  wszystkich doktorantów odbywających  studia doktoranckie na UJ, niezależnie  od terminu rozpoczęcia przez nich studiów. Z dniem jego wejścia w życie  utraciły moc dotychczasowe regulaminy.)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity (wersja w języku angielskim)

Uchwała nr 46/IV/2015 Senatu UJ z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie:
Regulaminu studiów doktoranckich – tekst jednolity (wersja w języku rosyjskim)